Виходячи із завдань нашої організації, Палата визначила для себе підходи до роботи, а також пріоритетні напрямки діяльності:

1. Орієнтація на конкретний результат

  • У світі змінюється саме поняття бізнес-результатів. Ми акцентуємо увагу на цінності не кількісних, а якісних результатів: підвищення технологічного рівня економіки, розвиток та впровадження інноваційних рішень, поглиблення взаємного проникнення економік двох країн, зближення стратегічних позицій загалом.
  • Нами спільно з міжнародними біржовими структурами розробляються системи економічної стимуляції, а також система конвертації та капіталізації якісних результатів.

2. Комплексна платформа для білатерального співробітництва між Ізраїлем та Україною:

  • Мережева система комплексних представництв в основних регіонах, зв’язок з адміністраціями, міждержавні представництва
  • Єдиний інформаційний ресурс для всіх учасників Палати
  • Побудова галузевої інфраструктури для розвитку торговельно-економічних та наукових зв’язків у різних галузях економіки
  • Постійно діюча освітньо-комунікативна діяльність
  • Організація наукових розробок, комплексна експертиза, патентна підтримка
  • Регуляційна та ліцензійна міжнародна підтримка
  • Допомога у продажу та купівлі компаній, корпоратизація, інтеграція, колективне управління
  • Комплекс юридичних та нотаріальних послуг у рамках законодавства Ізраїлю та України
  • Організація законного офіційного сприяння учасникам Палати у взаєминах зі структурами державної влади
  • Єдина комплексна система нетворкінгу та пошуку партнерів

3. Повнота та комплексність

Одним із шляхів підвищення економічної ефективності інвестування є мінімізація всіх видів накладних та забезпечувальних витрат.
Ми вважаємо, що мінімізація вартості послуг може знизити собівартість на 20-40% і, відповідно, підвищити економічну ефективність. Також якість централізовано-наданих послуг безсумнівно буде вищою і технологічнішою, ніж самостійне прийняття рішень. Виходячи з вищесказаного, Палата сприяє компаніям у вирішенні наступних оперативних та управлінських завдань:

  • Номінальна автоматизована адміністрація та облік (аналіз + аудит)
  • Автоматизований комплекс послуг з вирішення всіх типових та нестандартних управлінських завдань, а також усіх обліково-аналітичних та аудиторських робіт на базі типових сертифікованих програмних платформ при забезпеченні безпеки інформації
  • Оренда приміщень та обладнання
  • IT підтримка
  • Підключення до системи стандартних платформ та продуктів, а також допомога у розробці, доведенні та адаптації IT забезпечення до потреб конкретної організації, включаючи розробку абсолютно конкретних продуктів
  • HR підтримка та навчання персоналу: набір, супровід, навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу
  • Централізована організація транспортного забезпечення
  • Повний комплекс послуг із забезпечення всіх форм безпеки (економічної, інформаційної, фізичної, технічної)
  • Побудова комплексних колективних маркетингових систем, організація відповідних кампаній, здешевлення рекламних послуг
  • Комплексне PR обслуговування
  • Організація, оптимізація та проведення заходів

4. Публічна дипломатія

Діяльність Палати націлена на побудову та розвиток довгострокового стратегічного партнерства між двома країнами. Палата інформує населення України про цінності та інститути Держави Ізраїль з одного боку, а бізнес-спільноту Ізраїлю про справжній потенціал України з іншого. В рамках цих завдань проводиться вивчення громадської думки, аналітика та адаптація розроблених нами унікальних рішень, що відповідають сьогоднішнім реаліям обох держав.

5. Взаємодія з міжнародними біржовими структурами

Побудова системи індивідуального чи корпораційного виходу на міжнародні інвестиційні майданчики, включаючи центральні, світові, спеціалізовані та фондові біржі. Забезпечення взаємодії з біржовими структурами та участь у діяльності бірж.

6. Побудова ефективного та доступного міжнародного арбітражного суду на базі Палати

Міжнародний арбітражний суд є одним із важливих інструментів для покращення інвестиційного клімату України та зниження інвестиційних ризиків для іноземних інвесторів та бізнесменів. Створення такої платформи дозволить бізнесменам обох країн ефективно вирішувати комерційні суперечки, захищати інвестиції, права та інтелектуальну власність.

7. Побудова платформи для системи фінансового обслуговування та кредитування

Побудова системи фінансового обслуговування (міждержавні трансфери, платіжні системи, організація взаємодії з банківськими структурами) та організація системи взаємного кредитування та взаємного інвестування.

8. Фондові операції

Побудова системи консультативного та технічного обслуговування фондових операцій через ліцензовані організації, асоційовані з Палатою.


Приєднуйтесь до нас!

Помилка! Поле має бути заповнене!

Помилка! Поле має бути заповнене!

EПомилка! Поле має бути заповнене!

Помилка! Поле має бути заповнене!

Помилка! Поле має бути заповнене!Підписуйтесь на наші канали новин:

We use cookies to give you more options when using the site.
x